Διεθνής Ένωση Δικηγόρων

26 Μαΐου 2018 – Άμστερνταμ

Στην ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού τμήματος χρηματο-οικονομικού δικαίου της ΙΒΑ (International Βar Association) συμμετείχα σε πάνελ με θέμα τη νέα νομοθεσία για τα ενημερωτικά δελτία (prospectus). Η παρουσίαση μου περιστράφηκε γύρω από τη σύνδεση των νέων ρυθμίσεων (που θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019) με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αγορών Κεφαλαίου (Capital Μarkets Union – CMU), που συνίστανται κυρίως στην εμβάθυνση της δυνατότητας των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρομεσαίων, να αντλούν πόρους από τις αγορές κεφαλαίων, στην απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, στην καλύτερη προστασία των επενδυτών και στην εναρμόνιση των εθνικών λειτουργιών, ώστε να δημιουργηθεί –σε πείσμα, πλέον, και του Μπρέξιτ- μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Αποτίμησα τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της νέας νομοθεσίας (Κανονισμός 2017/1129 του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου) στο φως των στόχων της CMU: η εξάπλωση των εξαιρέσεων δεν φαίνεται να διευκολύνει ούτε τη διαφάνεια, ούτε την ομοιομορφία, η διεύρυνση των «ειδικών καθεστώτων» (ειδικές κατηγορίες prospectus για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για ήδη εισηγμένες, για συχνές αντλήσεις, για ομόλογα) συμβάλει σημαντικά στην εξειδίκευση και την απλοποίηση, ενώ ο αυξημένος ρόλος που αποκτά η Ευρωπαϊκή Αρχή Κεφαλαιαγορών – ESMA (τόπος συγκέντρωσης όλων των δελτίων, ενισχυμένη εποπτική λειτουργία, εξειδίκευση μέσω «δευτερογενούς νομοθεσίας») είναι χρήσιμη μεν αλλά όχι αναγκαστικά συμβατή με την πιο «χαλαρή», από ρυθμιστική οπτική, φιλοσοφία της CMU.         

Όλα αυτά βέβαια, όπως διαφάνηκε και από τις άλλες εισηγήσεις καθώς και από τη ζωηρή συζήτηση, κινούνται κυρίως σε δια-κηρυκτικό επίπεδο, μιας και η δοκιμασία της πράξης για το νέο πλαίσιο θα πρέπει να περιμένει έναν ακόμη χρόνο. Και μέχρι τότε πολλά στη ζωή και στην Ευρώπη μπορεί να –και μάλλον θα- έχουν αλλάξει.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s